Bottenfärg

Bottenfärg från PPG för bottenmålning av fartyg. Färgsystemen är utformade för att skydda fartyg vid nybyggnation och/eller vid torrdockning med system som minskar bränslebesparing, ökar tolleransen mot beväxtning på stillastånde dagar samt minskar miljöpåverkan. Läs mer