Presenningar

Presenningar kan användas för många olika syften och finns i många olika storlekar och kvaliteter. Används bland annat för att täcka och skydda utomhusföremål som utrustning, fordon och byggarbetsplatser. De kan också användas som marktäckningar och som skyddsbarriärer.