Tank Lining

PPG har expertis inom specialiserade beläggningslösningar för Tank Lining som levererar höga prestandastandarder i tjänst, underlättar applikationskvaliteten och erbjuder produktivitet och livslängd. Tank Lining systemen innehåller speciellt utformade PPG-epoxi, epoxi-novolac och fenoliska epoxisystem för att ge det skydd och livslängd som behövs för ett brett utbud av kemikalier, petrolium och andra produkter. Läs mer